Vesti

SetWidth160 Logo DOB web 58

Javna nabavka - fotelje za veliku salu Doma omladine Beograda

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku – fotelje za veliku salu Doma omladine Beograda, br nabavke 1.1.5/2017. Rok za podnošenje ponuda je 21.08.2017. godine do 12,00 časova.

Dokument 1

Dokument 2

Odgovor 1

Odgovor 2

Odluka dodela - ugovor

OBAVEŠTENJE O NEZAKLJUČENOM UGOVORU

website comments powered by Disqus