Vesti

Logo DOB web 59

Javna nabavka digital sinema servera za filmske projekcije DOB-a

27.01.2017.

Dom omladine Beograda upućuje javni poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Digital Sinema server za potrebe filmskih projekcija Doma omladine Beograda, JN br 1.1.2/2017. Rok za podnošenje ponuda je 09.02.2017. do 12č. U prilogu ove objave možete preuzeti tekst predmetne Konkursne dokumentacije.

website comments powered by Disqus