Vesti

Logo DOB web 17

DOB JAVNA NABAVKA: Usluga titlovanja i prevoda filmova

05.02.2018.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti “Usluga titlovanja i prevoda filmova” br jn. 1.2.4./2018.
Rok za podnošenje ponuda je 20.02.2018. godine do 13 časova.

website comments powered by Disqus