Debate

Logo DOB web 59

Tribina: SPORTSKE AKTIVNOSTI I REKREACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

utorak, 21. mart 2017. u 19:00
DOB//Tribinska sala

Tribina Bioetičkog društva Srbije

Govore: Marko Večerinović,  mr ekonomije, predsednik Paintball saveza Srbije, vlasnik rekreativno zabavnog parka u prirodi sa avanturističkim i nekonvencionalnim sportovima, FUN PARK u Bečmenu, Opština Surčin;  Gordana Krneta, mr pedagogije, nastavnik u školi.U okviru rada tribine predavači će obraditi oblast inkluzije i obrazložiti ideju tematskih parkova koji bi pružali mogućnost zajedničkih sportsko-rekreativnih aktivnosti osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta.

website comments powered by Disqus