Debate

Logo DOB web 58

PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA: Radni sto #9 i promocija knjige ABC socijalizma

četvrtak, 30. mart 2017. u 19:00
DOB//Klub

Ciklus tribina PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije i Dom omladine Beograda

Knjiga ABC socijalizma je prvi put objavljena 2016. godine kao produkt saradnje časopisa Jacobin i izdavačke kuće Verso.

Teme koje ABC socijalizma obrađuje, iako su pre svega smeštene u kontekst američkog društva, predstavljaju najčešća pitanja sa kojima su se socijalistički akteri kroz istoriju susretali, ali obuhvataju i nova koja su proizvod savremene društvene konjukture. Konkretan kontekst koji tekstovi adresiraju, stoga, treba uzeti kao ilustraciju procesa koji se odvijaju na globalnom nivou. U tom smislu, svako poglavlje u knjizi nastoji da ponudi argumentaciju i obradi pojedinačna pitanja koja se levici nameću kao ključna polja delovanja. Tako su i neke od tema koje su našle mesto u ovoj knjizi: pitanje slobode i demokratije, vlasništva, distribucije bogatstva, radnih odnosa, rasizma,  imperijalizma, odnosa feminizma i levice kao i veze socijalističke transformacije i rešavanja ekološke krize.


Ostatak ove publikacije čini selekcija tekstova objavljenih u magazinu Jacobin, na koje su same autorke i autori ABC socijalizma referisali, a koje uredništvo ove zbirke smatra važnim za bolju artikulaciju ključnih strateških pitanja. Radi se o izboru vrlo heterogenih tekstova koji na različitim nivoima apstrakcije i kroz različite forme približnije objašnjavaju argumente iz prvog dela knjige.


Iz uvoda urednika: Nemamo odgovore na sva pitanja, ali ova knjiga je osmišljena kako bismo se uhvatili u koštac sa barem nekim problemima. ABC socijalizma će biti korisna knjiga u godinama koje dolaze – ne samo kao bukvar budućih generacija radikala, već i kao proizvod vremena u kojem je socijalistička levica iznova ispunjena nadom. Kako će se ova priča završiti zavisi od nas.

website comments powered by Disqus