Debate

Kreativna Evropa 2017

FORUM KREATIVNA EVROPA 2017.

19. april 2017. u 9:30
DOB//Velika sala

Desk Kreativna Evropa Srbija / Ministarstvo kulture Republike Srbije
(Re)pozicioniranje regiona (Jugoistočne) Evrope kroz kulturu / 18 - 21. april  2017.
Dom omladine Beograda, Evropski centar za kulturu i debatu Grad, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Galerija Zvono, Aeroklub, EU Info centar u Beogradu.


Program u Domu omladine Beograda

 

Velika sala

9:30 – 10:00    Registracija

Tema 1: (Re)pozicioniranje regiona (Jugoistočne) Evrope kroz kulturu

10:00 -11:45  

Predstavljanje rezultata istraživanja o regionalnoj kulturnoj saradnji,

Istraživački tim:  Svetlana Jovičić i Anica Tucakov, Kristina Kujundžić

Kreativna Evropa - prioriteti i povezivanje: Javni sastanak Deskova Kreativna Evropa, predstavnici: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, BJR Makedonija, Mađarska, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija

Moderator: Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

 

Velika sala

12:00 -13:30  


Panel 1: Eksperti u oblasti kulturne politike:

Učestvuju: Ana Žuvela Bušnja (Hrvatska), Aida Kalender (Bosna i Hercegovina), Violeta Simjanovska (BJR Makedonija), Vesna Čopič (Slovenija), Milena Dragićević Šešić (Srbija)

Moderatorka: Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura deska Srbija

 

14:00 – 15:30

Panel 2: Uspešne veze: uspešni primeri, projekti i regionalne

koprodukcije

Učestvuju:

Maja Lalić Mikser,

Vesna Milosavljević SeeCult.org,

Mirjana Slavković Muzej istorije Jugoslavije, Interkulturni dijalog- evaluacija kulturnih politika, Desire festival, pozorište) Balkan Museum Network,

Moderator: Fahrudin Kladničanin, Akademska inicijativa Forum10
 

Tema 2: Jezik, politika i jedinstveno tržište knjige

 
15:45 – 17:15

Okrugli sto: Strategije razvoja jedinstvenog tržišta

Učestvuju:

Ana Pejović, Udruženje Krokodil, Beograd

Miljenko Jergović, Hrvatska

Enes Halilović, Novi Pazar

Moderator: Mladen Vesković, Ministarstvo kulture i informisanja RS

 

Tribinska sala

15:45 – 17:15


Speed date sa predstavnicima Deskova Kreativna Evropa: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, BJR Makedonija, Mađarska, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Kipar i Srbija

 

 

Opširnije o programu

 

1.   Tema Foruma Kreativna Evropa: makro i mikroregionalna evropska saradnja

Forum Kreativna Evropa 2017 je međunarodna konfencija Deska Kreativna Evropa Srbija posvećena promovisanju programa Kreativna Evropa i temi regionalne saradnje kao strategije evropskog kulturnog razvoja. Tema Foruma će biti obrađena na dva nivoa: saradnja regiona i teritorija u Evropi na makro i mikro nivou;  saradnja i repozicioniranje država Jugoistočne Evrope. U programu učestvuju eksperti i predstavnici Deskova Kreativna Evropa iz Srbije, Grčke, Crne Gore, Rumunije, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Bugarske, BiH, Moldavije, Mađarske, kao i Francuske.
 

2.   Zajedničke debate o (re)pozicioniranju Jugoistočne Evrope

Pored teme evropske regionalne saradnje, učesnici Foruma treba da prepoznaju snage i specifičnosti kulturnog i kreativnog sektora regiona, da odgovore kako region može da razvija svoju kulturnu prepoznatljivost, da li može da koristi dobra i loša iskustva drugih evropskih regiona poput skandinavskog, baltičkog ili centralnoevropskog, šta su najbolje prilike za razvoj Jugoistočne Evrope i koje je mesto programa Kreativna Evropa u tom procesu.


3.   Predstavljanje istraživanja (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu

U svrhe zajedničkog definisanja preporuka za razvoj regiona Jugoistočne Evrope u okviru Foruma, Desk Kreativna Evropa Srbija   je organizovao sprovođenje istraživanja (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu. Istraživanje je sprovedeno u svim državama regiona i mapiralo je i analiziralo: prisustvo umetnika iz regiona na relevantnim međunarodnim manifestacijama, najznačajnije projekte i inicijative regionalne saradnje, strateška dokumenta i pravni okvir regionalne saradnje, sadržaj turističkih promotivnih kampanja zemalja Jugoistočne Evrope. Istraživanje uključuje i anketiranje profesionalaca u kulturi na temu strateških pravaca razvoja regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu.


4.   Promocija uspešnih priča i pomoć za konkurisanje na program Kreativna Evropa

Pored debata, u okviru Foruma se organizuju: prezentacije projekata organizacija iz Srbije koje su ostvarile podršku programa Kreativna Evropa, obuke za konkurisanje na program, trening za profesionalce u kulturi koji sprovodi grupa vodećih francuskih stručnjaka, pravna i računovodstvena savetovanja.


5.   Četiri Prateća programa: za mlade, kulturna baština, evropske prestonice kulutre i Forum francais


U okviru foruma se organizuju četiri prateća programa: program za mlade i buduće profesionalce u kulturi (u saradnji s Univerzitetom umetnosti u Beogradu), program – disonantno nasleđe i regionalna saradnja (saradnja s organizacijom Evropa Nostra Srbija), Evropske prestonice kulture (u saradnji s Deskom Kreativna Evropa Grčka, Deskom Kreativna Evropa Kipar i Fondacijom Novi Sad 2021) i Forum français (u saradnji sa Francuskim institutom i Relais culture Europe, Pariz).

 

Forum français se sastoji od izložbi i koncerata savremenih autora iz Francuske i Srbije koji će se održati u više relevantnih umetničkih prostora u Beogradu, kao i izlaganja francuskih profesionalca u kulturi, koji će predstaviti svoja iskustva u radu u kulturnom sektoru Francuske.

 

****

Desk Kreativna Evropa Srbija je kancelarija koja u Srbiji implementira glavni program EU za kulturu, Kreativna Evropa. Forum Kreativna Evropa se organizuje svake godine u aprilu.

website comments powered by Disqus